O Nas:

Rodacy! My – zjednoczony ruch oddolny – patrioci sprzeciwiający się tyranii sanitarnej, przymusowi
eksperymentalnych szczepień i wszelkim metodom pomagającym ten przymus wprowadzić,
stanęliśmy Na Warcie suwerenności i bezpieczeństwa naszego kraju. Jednoczymy tych, którzy
dostrzegli manipulację kontrolowanego antysystemu – podstawionych liderów, wykorzystujących
słuszny gniew obywateli do własnej promocji. Mimo zróżnicowanych poglądów potrafiliśmy stanąć
wspólnie do walki o wolność i lepszą przyszłość dla nas i naszych dzieci. Poświęcamy czas i talenty, by
wskazywać schematy i sposoby oddolnej obrony i walki o wolność. Pomagamy organizować się
środowiskom lokalnym i dajemy gotowe rozwiązania. Nie zapominamy o nowelizacji ustaw 1066,
447, złożach i próbie zmiany Konstytucji, gdy w kraju jest bałagan. Skupiamy się na działaniu i
wychodzimy z inicjatywą.
Czas byśmy przestali kierować wzrok tam, gdzie każe nam patrzeć władza, liderzy i zadaniowcy. Czas,
byśmy zaczęli kreować rzeczywistość, zamiast przyjmować to, co elity kreują dla własnych korzyści.
Nie chcemy niszczyć zjednoczonych grup. Nie przekreślamy ludzi. Wskazujemy drogę do wolności.
Wiemy, jak zakończyć szczepienia! Podajemy rozwiązanie, które pozwoli zatrzymać akcję szczepień i
pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy czynnie biorą udział w tym procederze:
Potrzebne jest:
1. Rozporządzenie rządu dotyczące podejmowanych środków zapobiegawczych przeciw
pandemii covid-19 opierających się na bezobjawowym covid-19 i wynikających z tego
restrykcji dla wszystkich obywateli.
2. Test przeciwko covid-10 – wynik negatywny – w którym pojawia się stwierdzenie, że
negatywny wynik testu nie świadczy o braku obecności infekcji. Takie stwierdzenie pojawia
się w wynikach laboratoryjnych wydawanych przez polskie laboratoria.
3. Wytyczne z Waszego Ministerstwa Zdrowia dla lekarzy, które mówią, że chorych lub
podejrzanych o zachorowanie na covid-19 nie można szczepić w okresie min np. 3 miesięcy.
Mając te trzy dokumenty, każdy może składać pozwy o ściganie lekarzy za narażanie życia i zdrowia
pacjentów. Skoro negatywny wynik testu nie wyklucza choroby covid-19, nie ma możliwości
wykluczenia jednego z podstawowych przeciwwskazań do szczepienia. Każdy lekarz podpisując brak
przeciwwskazań i udzielając zgody na szczepienie, łamie procedury medyczne i naraża zdrowie
swoich pacjentów.
Musimy działać, zanim społeczeństwo osiągnie próg akceptacji terroru sanitarnego poprzez
zaszczepioną większość. Wtedy władza będzie mogła wdrożyć przymus nie spodziewając się oporu
społecznego mogącego istotnie zagrozić tym działaniom, podobnie jak odbyło się to w innych krajach.
Jako grupa Na Warcie przygotowaliśmy projekt Szkolnego Referendum dla rodziców, które może być
przeprowadzone w każdej szkole i ma za zadanie pokazać sprzeciw społeczny wobec dyskryminacji
sanitarnej dzieci, nauki zdalnej, propagandy szczepionkowej i dalszych eksperymentów
socjologicznych oraz medycznych na dzieciach itp. Referendum ma formę ankiety elektronicznej i
może być wprowadzone ustawą Rady Rodziców jako obligatoryjne i wiążące prawnie narzędzie
oddolnej władzy obywatelskiej, dzięki któremu dyrekcja placówek mogłaby uniknąć wprowadzania
niezgodnych z prawem dyrektyw i zaleceń MEN.
Jest to nasz pomysł i przykład komunikacji obywateli z władzą: samorządami, kuratorium,
wojewodami itp. Chcemy opracować narzędzie do skutecznej komunikacji woli i inicjatywy
obywatelskiej, które miałoby moc wiążącą i byłoby proste w obsłudze i powszechnie dostępne bez
wychodzenia z domu.

Referendum Obywatelskie to tylko część projektu naszej alternatywy dla partiokracji, nepotyzmu i
politycznych układów obecnego systemu.
Tworzymy Alternatywę zarówno dla Polski jak i Europy, której inspiracją stał się projekt Daniela
Jabłońskiego- Demokracja Pryncypialna.
W art. 118 Konstytucji RP mamy zapis na temat prawa do inicjatywy obywatelskiej. Możemy np.
Poddać do ponownego rozpatrzenia treść ustawy z 1999r. O wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej
przez obywateli. Chcielibyśmy zająć się tą ustawą i doprowadzić do tego, by społeczeństwo faktycznie
miało wpływ na politykę i to, co się w niej dzieje, żeby wyjść z obecnego impasu- wprowadzania
totalitaryzmu i zapobiec kolejnym próbom.
Wbrew pozorom jest to proste. Otóż od początku pandemii skupiliśmy się na poszukiwaniu władzy
bezpośredniej narodu, gdyż wiemy, że na każdą pojedynczą jednostkę można wpłynąć, ale nie na
30mln. Wystarczy wizyta u posła w domu odpowiednich ludzi i nie odważy się on zaryzykować życiem
rodziny, ale nikt nie odwiedzi milionów obywateli. Dlatego jako rozwiązanie proponujemy dwie
aplikacje na stronie rządowej.
Jedna to „Debata Publiczna” nad daną ustawą, co miałoby wyłonić zagrożenia danej ustawy poprzez
debatę grup o różnych poglądach. Dzięki temu zawsze pojawią się „za” i „przeciw” przy każdej
inicjatywie, a to pomoże wyciągnąć wnioski. Będzie szansa zapoznać się z dużą liczbą opinii, nie tylko
ze zdaniem partii, która tak naprawdę jest u nas w kraju tylko jedna od czasów Magdalenki. Pozorny
teatrzyk jest tylko po to, byśmy nie mogli się zjednoczyć w sytuacji takiej jaką mamy dziś.
Drugie narzędzie to „Platforma do głosowania” nad ustawą/inicjatywą równolegle do głosowania
posłów. Głosowanie miałoby charakter wiążący, a nie tylko opiniotwórczy. W momencie gdy
uzyskujemy jako naród 52% frekwencji w danej sprawie (głosujących za i przeciw), to nasze zdanie
jest ważniejsze niż zdanie polityków i ustawa albo przechodzi albo ląduje w koszu. Tu należy
zaznaczyć że głosowania byłyby jawne. Poprzez zoom można byłoby sprawdzić, kto głosował w
danym powiecie. Ta opcja zabezpieczyłaby fałszerstwo, gdyż bylibyśmy w stanie policzyć faktyczną
ilość głosów za i przeciw.
Głosowanie jawne zerwałoby z ust Polakowi knebel, czyli uczyłoby ludzi prawa do głosu i własnej
opinii. W kraju demokratycznym nie ma miejsca na strach przed poglądami. Dlaczego mamy się bać
odrzucenia przez społeczeństwo tylko dlatego, że czegoś nie akceptujemy? Możemy być mniejszością
narodową, ale mamy obowiązek szanować decyzję większości, a nie z nią się zgadzać. Na tym polega
tolerancja i demokracja. Czyli mniejszości nie będą mogłyby niszczyć naszych pomników i tradycji, bo
byłyby świadome, że atak na większość będzie równoważny z wynikami przy głosowaniu nad ich
propozycją zmian. Tu pozostałaby tylko merytoryczna i grzeczna próba przekonania do akceptacji
polepszenia bytu danej mniejszości.
Mając oba te narzędzia możemy przywrócić ład w tym kraju, a także pobudzić zainteresowanie
polityką i sprawami Polski. Obywatele będą śledzić, czy przypadkiem jakiś skrajny ruch nie wprowadzi
np. przejęcia mienia przez państwo, co ma na celu Nowy Porządek Świata, o którym mówił
Morawiecki w 2020r.
Nie jest to nasz osobisty pomysł, a tylko pozwoliliśmy sobie poddać go korekcie do wartości
prawdziwej demokracji, opierając się na projekcie Demokracji Pryncypialnej Daniela Jabłońskiego z
2016 r. Zawierającym min. takie narzędzia jak weto, inicjatywę i referendum obywatelskie, a także
na podstawie projektu Józefa Moskwy. Ci Panowie ich programami dali propozycję ratunku dla
Polski i nie powinno to być zapomniane. Ułożyliśmy kompromis, czyli złoty środek lub tak zwaną

legendarną „Iskrę z Polski” (prawdziwą demokrację a nie technokrację czy partiokrację). A teraz
pomyślmy czy gdyby w każdym państwie panowała prawdziwa demokracja, któryś z narodów
chciałby iść na wojnę? My na dole nie chcemy walczyć i okradać innych państw.
To co musimy zrobić teraz, to zjednoczyć się pod tymi projektami i wspólną ideą. Wiele poglądów
tworzy spór, a ta idea jest na tyle uniwersalna, że łączy nas wszystkich. Potrzebujemy stworzyć
petycję i puścić w obieg. Ta petycja ma być naszym badaniem statystycznym, które da znać Policji i
Wojsku, czego oczekuje naród. Gdy osiągniemy co najmniej 40 % poparcia, te organy musza stanąć
po stronie narodu. Wtedy Unia czy USA nie będą miały pretekstu, by wkroczyć i przywrócić
demokrację, kiedy mniejszościowa grupa zechce przejąć kontrolę nad Polską, czyniąc z nas ISIS jak to
zrobili Amerykanie w Syrii z tamtejszych patriotów przy pomocy skorumpowanych mediów.
Ale czy to może się udać? Tak, bo ta alternatywa jest korzystna również dla zwolenników reżimu
sanitarnego, którzy popierają konieczność szczepień, ponieważ daje im możliwość debaty mogącej
przekonać resztę społeczeństwa i rozwiać możliwości
Czy nie chcielibyście aby doszło do debaty 10/10 profesorów obu stron, wspólnych badań nad
szczepionkami i covidem, z których musieliby podać narodowi wyniki i dane, by inni profesorowie
również mogli wyrazić zdanie? Czy nie chcielibyście zweryfikowania przez policję teorii spiskowych z
odpowiedzialnością karną za kłamstwo? Czy nie chcielibyście, aby w telewizji była transmitowana
prawda pod odpowiedzialnością karną? Czy zamiast propagandy i zachęt w postaci loterii fantowej
lub „dobrowolnego przymusu” nie chcielibyście rzetelnych informacji i debaty, uczciwych danych na
temat ryzyka i korzyści? Czy nie chcielibyście ukarać złodziei zasiadających w rządzie od czasów
Magdalenki?
Wystarczy nasza ustawa i narzędzia kontroli państwa przez obywateli, byśmy znów mogli zjednoczyć
naród i uratować Polskę, nie oglądając się na polityków. Byliby nam potrzebni tylko do technicznej i
reprezentacyjnej roli w państwie, by uniknąć nacisków z zewnątrz. Nikomu nie opłacałoby się na nich
naciskać, gdyby to naród podejmował decyzje. Tu dopiero mielibyśmy wyścig o zabieganie poparcia
obywateli i strach przed utratą stanowiska.
Mamy szansę. Zapraszamy do debaty, sugestii a także promocji poprzez udostępnianie. Nie jesteśmy
partią, lecz ruchem oddolnym, bez liderów. Nie rozbijamy już zjednoczonych grup. Podajemy złoty
środek, który nie godzi w liderów, za to zrywa z nich więzy marionetek systemu.
Zwracamy się o pomoc do niezależnych środowisk lekarskich, prawniczych i mediów.
Liczymy na podanie sposobu prawnego, jak możemy skłonić lekarzy, poprzez udowodnienie winy, do
opowiedzenia o wytycznych w związku z testami dla zaszczepionych, zgonach płatnych kowidowych,
napędzaniu statystyk kowidowych oraz zatajaniu nakazów od dyrekcji szpitali, by móc podać te
informacje do publicznej wiadomości. Wzywamy do nagłośnienia, że poszukujemy nagrań, zatrzymań
lub mandatów uzasadnianych covid-19 bezobjawowym, a także zamykania obiektów
gastronomicznych i sportowych na tej podstawie przez sanepidy. Liczymy także na nagłośnienie
innych naszych działań, jak pomysł „Szkolnego Referendum”, budowanie lokalnych grup
przyszkolnych i Akcji „Druk”, Akcji „Koniec Szczepień”.
Podajemy realne sposoby na zaszachowanie systemu! Za pomocą tych akcji i działań możemy
zakończyć pandemię i odzyskać kontrolę nad naszym krajem, bez rozlewu krwi, za pomocą legalnych
działań! Brak reakcji na nasz apel będzie odczytany jako współudział w ludobójstwie, działania na
szkodę Narodu Polskiego i zdradę Ojczyzny!

Witaj ponownie!

Login to your account below

Utwórz nowe konto!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.